Wyznaczanie tras egzaminacyjnych w Poznaniu.

trasa egzaminacyjna poznań

Podczas kursu na prawo jazdy zdobywamy umiejętności które mają nam umożliwić swobodne a przede wszystkim bezpieczne poruszanie się po drogach. Zanim jednak samodzielnie wyjedziemy na drogi publiczne musimy na tych właśnie drogach przejechać niemalże bezbłędnie pod bacznym okiem egzaminatora. Z pewnością nie raz w oczekiwaniu na egzamin państwowy na prawo jazdy zastanawiamy się nad tym którędy będziemy jeździć wykonując poszczególne zadania egzaminacyjne.

Obecne przepisy dotyczące przeprowadzania egzaminu praktycznego na kat B prawa jazdy nie pozwalają na wytyczanie stałych tras egzaminacyjnych. Takie trasy istnieją obecnie wyłącznie dla kategorii AM czyli na tzw motorower (zobacz trasę egzaminacyjną). W pozostałych wypadkach a więc również przy kategorii B trasa wyznaczana jest przez egzaminatora prowadzącego egzamin. Są kraje w których funkcjonuje system z góry ustalonych tras lecz trudno
doszukiwać się w tej metodzie skutecznego sprawdzenia umiejętności. W przypadku odgórnie ustalonego przebiegu egzaminu można się spodziewać że trasy te były by stale oblegane przez uczące się eLki. Kursanci wałkując te same skrzyżowania z pewnością w znacznym stopniu niż obecnie zdawali by egzamin ale myślę, że wpłynęło by to na ich późniejsze radzenie sobie w ruchu drogowym. To troszkę tak jak było kiedyś z teorią. Nauczenie się na pamięć dostępnych testówi przynosi inny efekt niż konieczność nauki przepisów by te testy zdać.

Wybór trasy egzaminacyjnej to oczywiście w pewnym stopniu niewiadoma choć nie do końca. Rozporządzenie w sprawie egzaminowania podsuwa nam wytyczne zgodnie z którymi takie trasy muszą być przeprowadzane. Pierwsza z nich to czas trwania egzaminu. Co prawda 40 minut jest wartością która może być przekroczona nie mniej rzadko bywa. Dlatego nasz rejon egzaminacyjny to około 20 minut jazdy od WORD-u. Niektórzy powiedzą _O matko to przecież kawał drogi_. I mieliby rację gdyby nie kolejne wytyczne w postaci zadań egzaminacyjnych.
To one właśnie najbardziej zawężają pole manewru przy wyznaczaniu tras egzaminacyjnych. Są to takie zadania jak przejazd przez skrzyżowanie ze znakiem STOP, skrzyżowanie z ruchem wokół wyspy, tzw. łamane pierwszeństwo, parkowania czy zawracanie na drodze.

Odpowiednio prowadzona część praktyczna kursu prawa jazdy powinna również zawierać elementy sprawdzające umiejętności kursanta właśnie na takich przykładowych trasach egzaminacyjnych. Poznański WORD mieści się na ul Wilczak dlatego planując poszczególne spotkania warto odwiedzić to właśnie miejsce i nie tylko ze względu na egzamin państwowy. Obszar Winogradów ale także odwiedzanego przez egzaminatorów Centrum to szereg skrzyżowań które z jednej strony swoją budową są unikalne a z drugiej w pełni oddają konieczność stosowania się do podstawowych zasad ruchu drogowego.
Oczywiście w troszkę gorszej sytuacji są osoby które w związku z miejscem zamieszkania odbywają kurs poza _miastem egzaminacyjnym_. Nie oznacza to oczywiście, że takie kursy są bezwartościowe ale z pewnością posiadają pewne ograniczenia wynikające z mniejszego natężenia ruchu oraz skromniejszej infrastruktury drogowej.
Dlatego myślę, że zwłaszcza w sytuacji gdy kurs był prowadzony poza Poznaniem i odwiedzaliśmy go rzadko warto skorzystać z jazd doszkalających przed egzaminem odbywających się w bezpośrednim sąsiedztwie ośrodka egzaminacyjnego.