• Nauka jazdy w poznaniu
  Przeszkoliłem już tysiące osób w ramach kursów i jazd doszkalających
 • Zapraszam osoby w każdym wieku.
 • Insruktor nauki Jazdy
  Jestem instruktorem od 2009 roku. Zapraszam 504 304 081
 • Szkoła Jazdy Piotr Roszak
  Prowadzę również jazdy na autostradzie i drodze ekspresowej

Zasady udzielania odpowiedzi

Piotr Roszak - Instruktor Kat. "B" - Nauka jazdy poznań - Nota prawna

Egzamin teoretyczny może być przeprowadzany w formie testu komputerowego za pomocą komputerowego urządzenia egzaminacyjnego.
Wówczas odpowiedzi udziela się przy pomocy klawiatury takiej jak ta zaprezentowana poniżej.

klawiatura egzaminacyjna na prawo jazdy

Zaleca się aby samodzielnie obsługiwać tylko 5 klawiszy :

 • trzy żółte A B C
 • dwa niebieskie ze strzałkami NASTĘPNE i POPRZEDNIE

Naciśnięcie jednego z żółtych klawiszy A, B lub C powoduje zaznaczenie odpowiedzi, ponowne jego naciśnięcie w tym samym pytaniu powoduje jej wyłączenie, czyli dokonanie poprawki.
Pomiędzy poszczególnymi pytaniami przechodzimy używając niebieskich przycisków NASTĘPNE i POPRZEDNIE. W trakcie trwania egzaminu, a więc w ciągu przepisowych 25 minut, można cofać się w pytaniach lub wychodzić naprzód dowolną ilość razy.

Bardzo często się zdarza, że egzamin kończymy przed czasem. W takiej sytuacji najlepiej w obecności egzaminatora i za jego zgodą należy nacisnąć czerwony klawisz z napisem KONIEC. Kontrola egzaminatora daje pewność, że na wszystkie pytania zostały udzielone odpowiedzi.

Użycie klawisza KONIEC powoduje uruchomienie procedury zakończenia egzaminu. Następnie ukazuje się pytanie „CZY NAPEWNO CHCESZ ZAKOŃCZYĆ EGZAMIN?”. W tym momencie istnieje jeszcze mozliwość powrotu do pytań przez naciśnięcie NIE. Jeżeli rzeczywiście chcemy zakończyń należy nacisnąć TAK.

Po naciśnięciu TAK ukazuje się tabela, która zawiera informację o wyniku egzaminu, oraz dodatkowo ile błędów było dopuszczalnych a ile zostało popełnionych.

PAMIĘTAJ !!!
W czasie egzaminu nie wolno rozmawiać, zaglądać do sąsiada oraz korzystać z innych pomocy.
Opuszczenie sali w czasie trwania egzaminu bez zgody egzaminatora jest równoznaczne z przerwaniem egzaminu.
Obydwa powyższe przypadki skutkują uzyskaniem oceny NEGATYWNEJ