• Jazdy doszkalające po rondach ze światłami
  • Szkoła Jazdy Piotr Roszak - Poznań

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy kat „B”

Piotr Roszak - Instruktor Kat. "B" - Nauka jazdy poznań - Nota prawna

Część teoretyczna egzaminu państwowego na pewno powinna się odbyć na kursie nauki jazdy i obejmuje sprawdzenie znajomości z:

  • przepisów ruchu drogowego
  • techniki kierowania i czynności kontrolno-obsługowych pojazdu
  • zasad udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku

Egzamin teoretyczny przeprowadza się w sali egzaminacyjnej w formie testu:

  • komputerowego za pomocą komputerowego urządzenia egzaminacyjnego – polega na wskazaniu przy jego użyciu wszystkich prawidłowych odpowiedzi. Zestaw pytań wybierany jest w sposób losowy z banku pytań zapisanych w formie elektronicznej i zatwierdzonych przez przewodniczącego komisju
  • pisemnego za pomocą imiennego arkusza egzaminacyjnego – polega na wybraniu wszystkich prawidłowych odpowiedzi oraz wpisaniu ich oznaczeń literowych do odpowiednich rubryk

Na egzaminie mamy do czynienia z testem wielokrotnego wyboru, czyli każde pytanie w teście może posiadać jedną ,dwie lub trzy poprawne odpowiedzi. Aby odpowiedź została zaliczona jako pozytywna należy wybrać wszystkie odpowiedzi prawidłowe z trzech zaproponowanych. Wybranie tylko części dobrych odpowiedzi kwalifikuje odpowiedź jako błędną. Test zawiera 18 pytań na których rozwiązanie mamy całe 25 minut. Aby wynik testu został uznany za pozytywny możemy popełnić maksymalnie dwa błędy.

Możesz sprawdzić jak radzisz sobie z testami korzystając z dostepnych w sieci mechanizmów testowych. Jednym z nich jest mechanizm znajdujący się pod adresem:

/* http://www.grupaimage.pl/testy/*/