• Szkoła Jazdy Piotr Roszak
  Szkolę również jazdę na autostradzie i drodze ekspresowej
 • Insruktor nauki Jazdy
  Jestem instruktorem od 2009 roku. Zapraszam 504 304 081
 • Nauka jazdy w poznaniu
  Przeszkoliłem już tysiące osób w ramach kursów i jazd doszkalających
 • OSK Piotr Roszak w jakdojade.pl
  Sprawdź jak dojechać w aplikacji jakdojade.pl

Kodeks drogowy – zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

Piotr Roszak - Instruktor Kat. "B" - Nauka jazdy poznań - Nota prawna

Art. 22.

 1. Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.
 2. Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się:
  1. do prawej krawędzi jezdni – jeżeli zamierza skręcić w prawo;
  2. do środka jezdni lub na jezdni o ruchu jednokierunkowym do lewej jej krawędzi – jeżeli zamierza skręcić w lewo.
 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli wymiary pojazdu uniemożliwiają skręcenie zgodnie z zasadą określoną w tym przepisie lub dopuszczalna jest jazda wyłącznie w jednym kierunku.
 4. Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony.
 5. Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.
 6. Zabrania się zawracania:
  1. w tunelu, na moście, wiadukcie lub drodze jednokierunkowej;
  2. na autostradzie;
  3. na drodze ekspresowej, z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego przeznaczonego;
  4. w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ruch ten utrudnić.