• Szkoła Jazdy Piotr Roszak
  Szkolę również jazdę na autostradzie i drodze ekspresowej
 • Insruktor nauki Jazdy
  Jestem instruktorem od 2009 roku. Zapraszam 504 304 081
 • Nauka jazdy w poznaniu
  Przeszkoliłem już tysiące osób w ramach kursów i jazd doszkalających
 • OSK Piotr Roszak w jakdojade.pl
  Sprawdź jak dojechać w aplikacji jakdojade.pl

Kurs prawa jazdy – E-learning – Multimedialne wykłady

Piotr Roszak - Instruktor Kat. "B" - Nauka jazdy poznań - Nota prawna

Oferta kursu prawa jazdy z e-learningiem

KURS PRAWA JAZDY kat B z E-LEARNINGIEM
Kurs można zacząć w dowolnym momencie
Osoby zainteresowane proszę o wysłanie SMSem adresu e-mail z hasłem E-learning a dostaną pełną instrukcję
cena: 2850 zł

Kurs z e-learningiem można rozpocząć w każdym momencie.

Poszczególne etapy kursu:

 • Część teoretyczna realizowanej w oparciu o platformę e-learningową oraz oficjalną bazę testów egzaminacyjnych – Nauka w domu.
 • Uzyskanie orzeczenia lekarskiego, zrobienie zdjęcia na prawo jazdy, odebranie numeru PKK z urzędu
 • Egzamin Państwowy Teoretyczny w WORD Poznań
 • Szkolenie z pierwszej pomocy realizowane jako spotkanie stacjonarne – obowiązkowe
 • 30 godzin (1 godzina = 60 minut) jazdy po mieście i placu (dwugodzinne spotkania)- Elastyczne godziny jazd.
 • Egzamin wewnętrzny praktyczny

Część teoretyczna odbywa się przy wykorzystaniu systemów e-learningowych. Szkolenie z pierwszej pomocy ma charakter stancjonarny i jest obowiązkowym etapem kursu na prawo jazdy.

Przygotowanie do egzaminu teoretycznego najlepiej przeprowadzać w oparciu o:

mechanizm E-KURSu – dostępny na platformie e-learningowej/aplikacja mobilna
NAUKA testów działami –
Sprawdzanie się mechanizmem EGZAMINu

Egzamin teoretyczny bez kłopotów dzięki wiedzy która dociera różnymi kanałami

Platforma e-learningowa – Filmy i animacje – obsługa na smartfonie – Podręcznik kursanta

Ujednolicona szata graficzna – tematy wykładowe dostosowane do najnowszych podstaw prawnych

platforma e-learningowa

Schemat przekazywanych informacji gwarantuje największą efektywność nauki

Przejrzysty układ graficzny i łatwa dostępność e-learningu

Baza pytań egzaminacyjnych regularnie aktualizowana – identyczna jak na egzaminie państwowym

oficjalna baza pytań egzaminacyjnych na prawo jazdy

E-kurs prawa jazdy to internetowy zbiór lekcji i ćwiczeń

Elastyczne godziny nauki – uczysz się kiedy chcesz

Regulamin kursu prawa jazdy z e-learningiem

Przeprowadzenie kursu należy rozumieć jako zorganizowanie jednego cyklu szkolenia na prawo jazdy dla kategorii B (kurs podstawowy).
Kurs z e-learningiem:
30 godzin teorii (e-learning + jeden wykład stacjonarny – szkolenie z pierwszej pomocy)
30 godzin praktyki (1h = 60 min)
1 egzamin wewnętrzny.

Organizator szkolenia oświadcza, iż dysponuje kadrą, sprzętem oraz infrastrukturą niezbędną do przeprowadzenia szkolenia nauki jazdy.

Cena kursu została ustalona na kwotę 2850 zł – e-learning.
Płatności za kurs z E-learningiem :
Pierwsza wpłata za dostęp do platformy w wysokości około 30 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100) płatna na platformie e-learningowej,
Druga wpłata w wysokości 120 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych 00/100) płatne na przed szkoleniem z pierwszej pomocy,
Trzecia wpłata w wysokości 870 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100) na początku jazd,
Kolejna wpłata w wysokości 900 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100) w połowie jazd,
Ostatnia wpłata w wysokości 900 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100), przed 30-tą godziną.

W przypadku rezygnacji z kursu uczestnik zobowiązuje się do zapłaty kwoty adekwatnej do odbytych zajęć praktycznych tj. 90 zł/godzinę. Rezygnacja z kursu na etapie części teoretycznej wiąże się z poniesieniem kosztów w wysokości wpisowego 120 zł
Nieobecność na zajęciach praktycznych
W sytuacji gdy Uczestnik Kursu nie zgłosił osobie Piotr Roszak swojej nieobecności na zajęciach praktycznych 24 godziny wcześniej zostanie obciążony kwotą 75 zł za każdą godzinę zajęć. Na powyższą kwotę składają się między innymi wydatki poniesione w celu należytego wykonania zlecenia/usługi.
Sposób powiadomienia to wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej (sms) na telefon komórkowy o numerze 504 304 081.