• Nauka jazdy w poznaniu
  Przeszkoliłem już tysiące osób w ramach kursów i jazd doszkalających
 • Zapraszam osoby w każdym wieku.
 • Insruktor nauki Jazdy
  Jestem instruktorem od 2009 roku. Zapraszam 504 304 081
 • Szkoła Jazdy Piotr Roszak
  Prowadzę również jazdy na autostradzie i drodze ekspresowej

Założenie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)

Piotr Roszak - Instruktor Kat. "B" - Nauka jazdy poznań - Nota prawna

Wniosek o złożenie w/w profilu składamy w podległym Starostwie lub Urzędzie Miejskim (wydział wydający prawa jazdy) odpowiednim do miejsca zamieszkania.
Formalność tą może za nas wykonać inna osoba lecz wymaga to wówczas oprócz dostarczenia tej osobie odpowiednich dokumentów związanych z założeniem profilu, również wypełnienia i podpisania druku pełnomocnictwa w sprawie złożenia wniosku o utworzenie Profilu Kandydata na Kierowcę w imieniu kursanta oraz należy pozostawić dowód osobisty na czas załatwienia sprawy. Tak więc lepiej zrobić to osobiście.

Obecnie w urzędach prowadzi się obsługę TYLKO klientów UMÓWIONYCH np dzwoniąc do POZnan Kontakt pod nr 61 646 33 44

Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych:

 • ul. Gronowa 22a, 61-655 Poznań, pokój 113, I piętro,
 • ul. 28 czerwca 1956r. nr 404, sala obsługi, parter.

Wymagane dokumenty podczas zakładania profilu w Urzędzie

 • DOWÓD TOŻSAMOŚCI
 • ZDJĘCIE – wyraźna, aktualna, kolorowa, wymiar 3,5cm na 4,5 cm, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów
 • ORZECZENIE LEKARSKIE stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
 • WNIOSEK O WYDANIE PRAWA JAZDY – własnoręcznie napisany i podpisany
 • PISEMNA ZGODA RODZICÓW lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM, A1, B1, B)

Odebranie numeru profilu (PKK)

Numer Profilu Kandydata na Kierowcę należy odebrać OSOBIŚICE. Urzędy powinny wystawić taki numer w ciągu 2 dni roboczych. Lecz zazwyczaj profil zakładany jest na poczekaniu.
Z otrzymanym numerem Profilu zapraszamy do naszego ośrodka na Kurs Prawa Jazdy