• Jazdy doszkalające po rondach ze światłami
  • Szkoła Jazdy Piotr Roszak - Poznań

Założenie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)

Piotr Roszak - Instruktor Kat. "B" - Nauka jazdy poznań - Nota prawna

Wniosek o złożenie w/w profilu składamy w podległym Starostwie lub Urzędzie Miejskim (wydział wydający prawa jazdy) odpowiednim do miejsca zamieszkania. Formalność tą może za nas wykonać inna osoba lecz wymaga to wówczas oprócz dostarczenia tej osobie odpowiednich dokumentów związanych z założeniem profilu, również wypełnienia i podpisania druku pełnomocnictwa w sprawie złożenia wniosku o utworzenie Profilu Kandydata na Kierowcę w imieniu kursanta oraz należy pozostawić dowód osobisty na czas załatwienia sprawy. Tak więc lepiej zrobić to osobiście.

Wymagane dokumenty podczas zakładania profilu w Urzędzie

  • DOWÓD TOŻSAMOŚCI
  • ZDJĘCIE – wyraźna, aktualna, kolorowa, wymiar 3,5cm na 4,5 cm, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów
  • ORZECZENIE LEKARSKIE stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
  • WNIOSEK O WYDANIE PRAWA JAZDY – własnoręcznie napisany i podpisany
  • PISEMNA ZGODA RODZICÓW lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM, A1, B1)

Odebranie numeru profilu (PKK)

Numer Profilu Kandydata na Kierowcę należy odebrać OSOBIŚICE. Urzędy powinny wystawić taki numer w ciągu 2 dni roboczych. Lecz zazwyczaj profil zakładany jest na poczekaniu.
Z otrzymanym numerem Profilu zapraszamy do naszego ośrodka na Kurs Prawa Jazdy