• Szkoła Jazdy Piotr Roszak
    Szkolę również jazdę na autostradzie i drodze ekspresowej
  • Insruktor nauki Jazdy
    Jestem instruktorem od 2009 roku. Zapraszam 504 304 081
  • Nauka jazdy w poznaniu
    Przeszkoliłem już tysiące osób w ramach kursów i jazd doszkalających
  • OSK Piotr Roszak w jakdojade.pl
    Sprawdź jak dojechać w aplikacji jakdojade.pl

Znaki informacyjne

Piotr Roszak - Instruktor Kat. "B" - Nauka jazdy poznań - Nota prawna

Nauka jazdy powinna rozpocząć się od zapoznania ze wszystkimi znakami. To podstawowa wiedza z którą powinien zaznajomić się każdy uczestnik kursu szkolnia kierowców jak i jazd doszkalających.

droga z pierwszeństwem D-1 „droga z pierwszeństwem” oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem
koniec drogi z pierwszeństwem D-2 „koniec drogi z pierwszeństwem” oznacza koniec drogi z pierwszeństwem.
droga jednokierunkowa D-3 „droga jednokierunkowa” oznacza początek lub kontynuację drogi lub jezdni, na której ruch odbywa się w jednym kierunku
droga bez przejazdu D-4a „droga bez przejazdu” oznacza początek drogi bez przejazdu.
wjazd na drogę bez przejazdu D-4b „wjazd na drogę bez przejazdu” oznacza, że droga za skrzyżowaniem po stronie wskazanej na znaku jest drogą bez przejazdu
pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni D-5 „pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni” oznacza, że kierujący przejeżdżają lub przechodzą przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego
przejście dla pieszych D-6 „przejście dla pieszych” oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi
przejazd dla rowerzystów D-6a „przejazd dla rowerzystów” oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi
przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów D-6b „przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów”
droga ekspresowa D-7 „droga ekspresowa” oznacza początek lub kontynuację drogi ekspresowej
koniec drogi ekspresowej D-8 „koniec drogi ekspresowej” oznacza koniec drogi ekspresowej
autostrada D-9 „autostrada” oznacza początek lub kontynuację autostrady
koniec autostrady D-10 „koniec autostrady” oznacza koniec autostrady
początek pasa ruchu dla autobusów D-11 „początek pasa ruchu dla autobusów”
pas ruchu dla autobusów D-12 „pas ruchu dla autobusów” oznaczają odpowiednio początek lub kontynuację pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów lub trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach
początek pasa ruchu powolnego D-13 „początek pasa ruchu powolnego” oznacza początek pasa ruchu, z którego są obowiązani korzystać kierujący pojazdami nieosiągającymi na wzniesieniu minimalnej prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę
początek pasa ruchu D-13a „początek pasa ruchu” oznacza początek pasa ruchu po stronie wskazanej na znaku
koniec pasa ruchu D-14 „koniec pasa ruchu” oznacza koniec skrajnego pasa ruchu, znajdującego się po stronie wskazanej na znaku
przystanek autobusowy D-15 „przystanek autobusowy”
przystanek trolejbusowy D-16 „przystanek trolejbusowy”
przystanek tramwajowy D-17 „przystanek tramwajowy”
parking D-18 „parking” oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów (zespołów pojazdów), z wyjątkiem przyczep kempingowych
parking - miejsce zastrzeżone D-18a „parking – miejsce zastrzeżone” oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby
parking zadaszony D-18b „parking zadaszony” oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów znajdujące się w budynku lub pod wiatą
postój taksówek D-19 „postój taksówek” oznacza miejsce przeznaczone na postój taksówek osobowych, z wyjątkiem taksówek zajętych
koniec postoju taksówek D-20 „koniec postoju taksówek” oznacza miejsce, w którym kończy się postój taksówek
szpital D-21 „szpital”
policja D-21a „policja”
punkt opatrunkowy D-22 „punkt opatrunkowy”
stacja paliwowa D-23 „stacja paliwowa”
stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów D-23a „stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów”
telefon D-24 „telefon”
poczta D-25 „poczta”
stacja obsługi technicznej D-26 „stacja obsługi technicznej”
wulkanizacja D-26a „wulkanizacja”
myjnia D-26b „myjnia”
toaleta publiczna D-26c „toaleta publiczna”
natrysk D-26d „natrysk”
bufet lub kawiarnia D-27 „bufet lub kawiarnia”
restauracja D-28 „restauracja”
hotel (motel) D-29 „hotel (motel)”
obozowisko (kemping) D-30 „obozowisko (kemping)”
obozowisko (kemping) wyposażone w podłączenia elektryczne do przyczep D-31 „obozowisko (kemping) wyposażone w podłączenia elektryczne do przyczep”
pole biwakowe D-32 „pole biwakowe”
schronisko młodzieżowe D-33 „schronisko młodzieżowe”
punkt informacji turystycznej D-34 „punkt informacji turystycznej”
przejście podziemne dla pieszych D-35 „przejście podziemne dla pieszych”
schody ruchome w dół D-35a „schody ruchome w dół”
przejście nadziemne dla pieszych D-36 „przejście nadziemne dla pieszych”
schody ruchome w górę D-36a „schody ruchome w górę”
tunel D-37 „tunel” oznacza wjazd do tunelu
koniec tunelu D-38 „koniec tunelu” oznacza wyjazd z tunelu
dopuszczalne prędkości D-39 „dopuszczalne prędkości” informuje o dopuszczalnych prędkościach obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
strefa zamieszkania D-40 „strefa zamieszkania” oznacza wjazd do strefy zamieszkania
koniec strefy zamieszkania D-41 „koniec strefy zamieszkania” oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania
obszar zabudowany D-42 „obszar zabudowany” oznacza wjazd na obszar zabudowany
koniec obszaru zabudowanego D-43 „koniec obszaru zabudowanego” oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego
strefa parkowania D-44 „strefa parkowania” oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu jest pobierana opłata. W strefie tej zabroniony jest postój pojazdu bez wniesienia opłaty, z wyjątkiem postoju pojazdów osób lub jednostek, dla których ustalona została zerowa stawka opłaty, oraz postoju pojazdów komunikacji publicznej na wyznaczonych dla nich miejscach
koniec strefy parkowania D-45 „koniec strefy parkowania” oznacza wyjazd z takiej strefy
droga wewnętrzna D-46 „droga wewnętrzna” oznacza początek ogólnodostępnej drogi niepublicznej
koniec drogi wewnętrznej D-47 „koniec drogi wewnętrznej” oznacza wyjazd z takiej drogi na drogę publiczną
zmiana pierwszeństwa D-48 „zmiana pierwszeństwa” uprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu
pobór opłat D-49 „pobór opłat” uprzedza o miejscu, w którym są pobierane opłaty za przejazd
zatoka D-50 „zatoka” informuje o zatoce występującej w tunelu
automatyczna kontrola prędkości D-51 „automatyczna kontrola prędkości” uprzedza o miejscu lub odcinku drogi, na którym prędkość jazdy jest kotrolowana i rejestrowana przez urządzenia działające samoczynnie.”

Poznaj bliżej znaki informacyjne na jazdy doszkalające w Poznaniu