• Szkoła Jazdy Piotr Roszak
  Szkolę również jazdę na autostradzie i drodze ekspresowej
 • Insruktor nauki Jazdy
  Jestem instruktorem od 2009 roku. Zapraszam 504 304 081
 • Nauka jazdy w poznaniu
  Przeszkoliłem już tysiące osób w ramach kursów i jazd doszkalających
 • OSK Piotr Roszak w jakdojade.pl
  Sprawdź jak dojechać w aplikacji jakdojade.pl

Znaki zakazu

Piotr Roszak - Instruktor Kat. "B" - Nauka jazdy poznań - Nota prawna

Nauka jazdy powinna rozpocząć się od zapoznania ze wszystkimi znakami. To podstawowa wiedza z którą powinien zaznajomić się każdy uczestnik kursu szkolnia kierowców jak i jazd doszkalających.

zakaz ruchu w obu kierunkach - Nauka Jazdy B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni
zakaz wjazdu - Prawo Jazdy B-2 „zakaz wjazdu” oznacza zakaz wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia; zakaz dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy
zakaz wjazdu pojazdów silnikowych - Nauka Jazdy, z wyjątkiem motocykli jednośladowych B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych; zakaz nie dotyczy motocykli jednośladowych
zakaz wjazdu autobusów B-3a „zakaz wjazdu autobusów” oznacza zakaz ruchu autobusów
zakaz wjazdu motocykli B-4 „zakaz wjazdu motocykli” oznacza zakaz ruchu motocykli
zakaz wjazdu samochodów ciężarowych B-5 „zakaz wjazdu samochodów ciężarowych” oznacza zakaz ruchu:samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t; ciągników samochodowych, ciągników rolniczych, pojazdów wolnobieżnych, pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t
Znaki zakazu Określona na znaku B-5 albo na tabliczce umieszczonej pod nim masa oznacza, że zakaz dotyczy pojazdu (zespołu pojazdów), którego dopuszczalna masa całkowita przekracza masę podaną na znaku albo na tabliczce
zakaz wjazdu ciągników rolniczych B-6 „zakaz wjazdu ciągników rolniczych” oznacza zakaz ruchu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych
zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą B-7 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą” oznacza zakaz ruchu pojazdów silnikowych z przyczepą (przyczepami); zakaz nie dotyczy pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą
zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych B-8 „zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych” oznacza zakaz ruchu pojazdów zaprzęgowych oraz jeźdźców i poganiaczy
zakaz wjazdu rowerów B-9 „zakaz wjazdu rowerów” oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu rowerów
zakaz wjazdu motorowerów B-10 „zakaz wjazdu motorowerów” oznacza zakaz ruchu motorowerów
zakaz wjazdu wózków rowerowych B-11 „zakaz wjazdu wózków rowerowych” oznacza zakaz ruchu rowerów wielośladowych
zakaz wjazdu wózków ręcznych B-12 „zakaz wjazdu wózków ręcznych” oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu wózków ręcznych przeznaczonych do używania na jezdni, prowadzonych, ciągniętych lub pchanych
zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi B-13 „zakaz wjazdu pojazdów z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi”
zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi B-13a „zakaz wjazdu pojazdów z materiałami niebezpiecznymi”
zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę B-14 „zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę”
zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ......m B-15 „zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ……m” oznacza zakaz ruchu pojazdów, których szerokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku
zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ......m B-16 „zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ……m” oznacza zakaz ruchu pojazdów, których wysokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku
zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ......m B-17 „zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ……m” oznacza zakaz ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których długość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku
zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad .....t B-18 „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad …..t” oznacza zakaz ruchu pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku; w przypadku zespołu pojazdów zakaz dotyczy ich łącznej masy
zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż .....t B-19 „zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż …..t” oznacza zakaz ruchu pojazdów, których nacisk osi jest większy od nacisku odpowiadającego masie podanej na znaku
stop B-20 „stop” oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem, obowiązek ustąpienia pierwszeństwa kierującym poruszającym się tą drogą
zakaz skręcania w lewo B-21 „zakaz skręcania w lewo” ponadto znak B-21 zabrania zawracania!
zakaz skręcania w prawo B-22 „zakaz skręcania w prawo”
zakaz zawracania B-23 „zakaz zawracania” zabrania kierującym zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie
koniec zakazu zawracania B-24 „koniec zakazu zawracania” oznacza odwołanie zakazu zawracania przed skrzyżowaniem
zakaz wyprzedzania B-25 „zakaz wyprzedzania” zabrania kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych
zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe B-26 „zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe” zabrania wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych
koniec zakazu wyprzedzania B-27 „koniec zakazu wyprzedzania” oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-25
koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe B-28 „koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe” oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-26
zakaz używania sygnałów dźwiękowych B-29 „zakaz używania sygnałów dźwiękowych” zabrania używania tych sygnałów, chyba że jest to konieczne w celu ostrzeżenia o bezpośrednim zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu
koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych B-30 „koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych” oznacza koniec obowiązywania zakazu określonego znakiem B-29
pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka” zabrania kierującym wjazdu lub wejścia na zwężony odcinek jezdni, jeżeli zmusiłoby to kierujących znajdujących się na tym odcinku lub zbliżających się do niego z przeciwnej strony do zatrzymania się
stój - kontrola celna B-32 „stój – kontrola celna” oznacza obowiązek zatrzymania się. Zamiast napisu „Cło-Zoll” na znaku mogą być umieszczone napisy „Kontrola graniczna”, „Rogatka uszkodzona”, „Sygnalizacja uszkodzona”, „Wjazd na prom”, „Kontrola drogowa” lub „Pobór opłat” – odpowiednio do przyczyny zatrzymania
ograniczenie prędkości B-33 „ograniczenie prędkości” oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę
koniec ograniczenia prędkości B-34 „koniec ograniczenia prędkości” oznacza odwołanie ograniczenia prędkości wprowadzonego znakiem B-33
zakaz postoju B-35 „zakaz postoju” oznacza zakaz postoju pojazdu; dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce
zakaz zatrzymywania się B-36 „zakaz zatrzymywania się” oznacza zakaz zatrzymania pojazdu
zakaz postoju w dni nieparzyste B-37 „zakaz postoju w dni nieparzyste”
zakaz postoju w dni parzyste B-38 „zakaz postoju w dni parzyste”
strefa ograniczonego postoju B-39 „strefa ograniczonego postoju” oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach
koniec strefy ograniczonego postoju B-40 „koniec strefy ograniczonego postoju” oznacza wyjazd ze strefy ograniczonego postoju
zakaz ruchu pieszych B-41 „zakaz ruchu pieszych” oznacza zakaz ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony
koniec zakazów B-42 „koniec zakazów” oznacza odwołanie zakazów wyrażonych znakami: B-23, B-25, B-26, B-29 i B-33
strefa ograniczonej prędkości B-43 „strefa ograniczonej prędkości” oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę
koniec strefy ograniczonej prędkości B-44 „koniec strefy ograniczonej prędkości” oznacza wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości

Poznaj znaki zakazu na jazdy doszkalające w Poznaniu