• Jazdy doszkalające po rondach ze światłami
  • Szkoła Jazdy Piotr Roszak - Poznań

Potrzebne dokumenty

Piotr Roszak - Instruktor Kat. "B" - Nauka jazdy poznań - Nota prawna

W związku z obowiązującymi przepisami, każdy uczestnik jazd doszkalający nie posiadający upoważnienia do prowadzenia pojazdy w postaci Prawa Jazdy musi zapisując się przedstawić odpowiedni dokument.
W zależności od momentu w którym zapisuje się na jazdy doszkalające powinien przedstawić kopię jedenego z poniższych druków:

  • Karta przeprowadzonych zajęć – w przypadku gdy zmieniamy ośrodek przynosimy kartę z zaznaczonymi dotychczas zrealizowanymi jazdami. Podkreśloną i podpisaną przez kierownika ośrodka.

Karta przeprowadzanych zajęć

Jeśli jazdy dotyczą spotknia w ramach kursu uzupełniającego wystarczy że prześlesz numer PKK oraz numer PESEL