• Nauka jazdy w poznaniu
    Przeszkoliłem już tysiące osób w ramach kursów i jazd doszkalających
  • Zapraszam osoby w każdym wieku.
  • Insruktor nauki Jazdy
    Jestem instruktorem od 2009 roku. Zapraszam 504 304 081
  • Szkoła Jazdy Piotr Roszak
    Prowadzę również jazdy na autostradzie i drodze ekspresowej

Znaki ostrzegawcze

Piotr Roszak - Instruktor Kat. "B" - Nauka jazdy poznań - Nota prawna

Nauka jazdy powinna rozpocząć się od zapoznania ze wszystkimi znakami. To podstawowa wiedza z którą powinien zaznajomić się każdy uczestnik kursu szkolnia kierowców jak i jazd doszkalających.

Znaki ostrzegawcze mają za zadanie ostrzegać o miejscach w których wystepuje lub może wystąpić niebezpieczeństwo. W związku z tym zobowiązują kierujacych do zachowania szczególnej ostrożności. Miejsca niebezpieczne znajdują się w odległości 150 – 300 metrów od znaku na drogach o dopuszczalnej prędkości przekraczającej 60km/h a na drogach o dopuszczalnej prędkości poniżej 60km/h znak umiejscowiony będzie do 100m od niebezpieczeństwa.

niebezpieczny zakręt w prawo, nauka jazdy poznań A-1 „niebezpieczny zakręt w prawo” – ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku.
niebezpieczny zakręt w lewo, prawo jazdy poznań A-2 „niebezpieczny zakręt w lewo” – ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku.
niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo, nauka jazdy poznań A-3 „niebezpieczne zakręty – pierwszy w prawo” – ostrzega o niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku.
niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo, prawo jazdy poznań A-4 „niebezpieczne zakręty – pierwszy w lewo” – ostrzega o niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku.
skrzyżowanie dróg, nauka jazdy poznań A-5 „skrzyżowanie dróg” – ostrzega o skrzyżowaniu dróg, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami
skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach, prawo jazdy poznań A-6a „skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach” – ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie wskazanej na znaku.
skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie, nauka jazdy poznań A-6b „skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie” – ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie wskazanej na znaku.
skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie, prawo jazdy poznań A-6c „skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie” – ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie wskazanej na znaku.
wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony, nauka jazdy poznań A-6d „wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony” – ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie wskazanej na znaku.
wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony, prawo jazdy poznań A-6e „wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony” – ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie wskazanej na znaku.
ustąp pierwszeństwa, nauka jazdy poznań A-7 „ustąp pierwszeństwa” – ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem.
skrzyżowanie o ruchu okrężnym, prawo jazdy poznań A-8 „skrzyżowanie o ruchu okrężnym” – ostrzega o skrzyżowaniu, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku
przejazd kolejowy z zaporami, nauka jazdy poznań A-9 „przejazd kolejowy z zaporami” – ostrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory
przejazd kolejowy bez zapór, prawo jazdy poznań A-10 „przejazd kolejowy bez zapór” ostrzega o przejeździe kolejowym niewyposażonym ani w zapory, ani w półzapory
nierówna droga, nauka jazdy poznań A-11 „nierówna droga” – ostrzega o poprzecznej nierówności jezdni
próg zwalniający, prawo jazdy poznań A-11a „próg zwalniający” – ostrzega o wypukłości na jezdni zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdów
zwężenie jezdni - dwustronne, nauka jazdy poznań A-12a „zwężenie jezdni – dwustronne” – ostrzega o zwężeniu jezdni po stronie wskazanej na znaku, które może powodować utrudnienia ruchu
zwężenie jezdni - prawostronne, prawo jazdy poznań A-12b „zwężenie jezdni – prawostronne” – ostrzega o zwężeniu jezdni po stronie wskazanej na znaku, które może powodować utrudnienia ruchu
zwężenie jezdni - lewostronne, nauka jazdy poznań A-12c „zwężenie jezdni – lewostronne” – ostrzega o zwężeniu jezdni po stronie wskazanej na znaku, które może powodować utrudnienia ruchu
ruchomy most, prawo jazdy poznań A-13 „ruchomy most” – ostrzega o wjeździe na most zwodzony lub obrotowy
roboty na drodze, nauka jazdy poznań A-14 „roboty na drodze” ostrzega o prowadzonych na drodze robotach
śliska jezdnia, prawo jazdy poznań A-15 „śliska jezdnia” – ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności zmianą nawierzchni jezdni, stałym lub okresowym jej zawilgoceniem
przejście dla pieszych, nauka jazdy poznań A-16 „przejście dla pieszych” – ostrzega o przejściu dla pieszych
dzieci, prawo jazdy poznań A-17 „dzieci” – ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci lub o bliskości takiego miejsca
zwierzęta gospodarskie, nauka jazdy poznań A-18a „zwierzęta gospodarskie” – ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt
zwierzęta dzikie, prawo jazdy poznań A-18b „zwierzęta dzikie” – ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt
boczny wiatr, nauka jazdy poznań A-19 „boczny wiatr” – ostrzega o miejscu, w którym mogą występować silne boczne podmuchy wiatru
odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym, prawo jazdy poznań A-20 „odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym” – ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy
tramwaj, nauka jazdy poznań A-21 „tramwaj” – ostrzega o przejeździe przez tory tramwajowe
niebezpieczny zjazd, prawo jazdy poznań A-22 „niebezpieczny zjazd” – ostrzega o znacznym spadku podłużnym drogi
stromy podjazd, nauka jazdy poznań A-23 „stromy podjazd” – ostrzega o znacznym wzniesieniu drogi
rowerzyści, prawo jazdy poznań A-24 „rowerzyści” – ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię lub przez nią przejeżdżają
spadające odłamki skalne, nauka jazdy poznań A-25 „spadające odłamki skalne” – ostrzega o możliwości spadania na drogę lub zalegania na niej odłamków skalnych
lotnisko, prawo jazdy poznań A-26 „lotnisko” – ostrzega o możliwości nagłego pojawienia się nisko przelatującego samolotu lub śmigłowca
nabrzeże lub brzeg rzeki, nauka jazdy poznań A-27 „nabrzeże lub brzeg rzeki” – ostrzega o odcinku drogi prowadzącym bezpośrednio do nabrzeża lub wzdłuż brzegu rzeki lub innego zbiornika wodnego
sypki żwir A-28 „sypki żwir” – ostrzega o odcinku drogi pokrytej żwirem (grysem), który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów
sygnały świetlne, prawo jazdy poznań A-29 „sygnały świetlne” – ostrzega o miejscu, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej
inne niebezpieczeństwo, nauka jazdy poznań A-30 „inne niebezpieczeństwo” – ostrzega o niebezpieczeństwie innego rodzaju niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi. Umieszczona pod znakiem A-30 tabliczka wskazuje rodzaj niebezpieczeństwa za pomocą symbolu lub napisu
niebezpieczne pobocze, prawo jazdy poznań A-31 „niebezpieczne pobocze” – ostrzega o niebezpiecznym poboczu (miękkim lub obniżonym); znak z odwróconym symbolem ostrzega o niebezpiecznym poboczu występującym po lewej stronie drogi
oszronienie jezdni, nauka jazdy poznań A-32 „oszronienie jezdni” – ostrzega o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi
zator drogowy, prawo jazdy poznań A-33 „zator drogowy” – ostrzega o częstym występowaniu zablokowania ruchu pojazdów
wypadek drogowy, nauka jazdy poznań A-34 „wypadek drogowy” – ostrzega o miejscu, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie ruchu pojazdów

Poznaj bliżej znaki ostrzegawcze najazdy doszkalające w Poznaniu