• Nauka jazdy w poznaniu
  Przeszkoliłem już tysiące osób w ramach kursów i jazd doszkalających
 • Zapraszam osoby w każdym wieku.
 • Insruktor nauki Jazdy
  Jestem instruktorem od 2009 roku. Zapraszam 504 304 081
 • Szkoła Jazdy Piotr Roszak
  Prowadzę również jazdy na autostradzie i drodze ekspresowej

Zasady egzaminu w ruchu drogowym

Piotr Roszak - Instruktor Kat. "B" - Nauka jazdy poznań - Nota prawna

 • Czas trwania egzaminu wynosi minimum 40 minut. Egzaminator może zakończyć egzamin po upływie 25 minut jeżeli został wykonany program egzaminacyjny a wszytkie zadania zostały wykonane poprawnie (wynik egzaminu jest pozytywny).
 • Dwukrotnie nieprawidłowe wykonanie danego zadania powoduje negatywny wynik egzaminu
 • Egzaminator niezwłocznie informuje zdającego o nieprawidłowym wykonaniu zadania. W przypadku dwukrotnego nieprawidłowego wykonania zadanie Egzaminator informuje zdającego o negatywnym wyniku egzaminu.
 • W przypadku gdy dwukrotnie nieprawidłowo wykona się dane zadanie zdający ma możliwość dokończenia egzaminu tzn. wykonania wszystkich zadań egzaminacyjnych. Oczywiście wynik egzaminu pozostaje negatywny.
 • W razie stworzenia przez zdającego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo rażącego naruszenia przepisów i zasad ruchu drogowego egzaminator przerywa egzamin a zdający uzyskuje negatywny wynik egzaminu.
 • W trakcie trwania egzaminu Egzaminator ocenia następujące elementy:
  • sposób wykonania manewrów,
  • zachowanie wobec innych uczetników ruchu,
  • umiejętność oceny zagrożeń,
  • skuteczność reagowania w przypadku zagrożenia,
  • dynamikę i kulturę jazdy,
  • sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem,
 • Przebieg egzaminu jest nagrywany (audio-video) za pomocą urządzeń znajdujących się w pojeździe egzaminacyjnym. Nagranie to jest wykorzystywane w przypadku złożenia skargi na wynik egzaminu. Należy podkreślić, że każdy zdający ma prawo do złożenia takiej skargii.

Egzamin praktyczny – powrót

Sprawdź się podczas wewnętrznego egzaminu na prawo jazdy. Umów się na Jazdy Doszkalające w Poznaniu